Na vrh

Drugi o nama – Nove mjere zaštite u KS-u: Dezinfekcija svih stambenih ulaza i podjela maski prema prioritetima

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je danas, između ostalog, analizirao trenutno stanje na području KS-a uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Razmatrane su mjere i aktivnosti koje su do sada preduzeli Štab i svi kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i druga pravna lica na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Ovom prilikom, Štab civilne zaštite KS-a je donio naredbu da se vrši kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, putem upravitelja i naredba stupa na snagu danom donošenja. Cijeli članak možete pogledati na linku https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/sarajevo/nove-mjere-zastite-u-ks-u-dezinfekcija-svih-stambenih-ulaza-i-podjela-maski-prema-prioritetima-542471

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana