Na vrh

Edukacija učenika o zaštiti od požara

Prošle je godine u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Udruženja „AARHUS CENTRA U BIH“ u saradnji sa predstavnicima Općine Vogošća izrađen „Akcioni plan za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća“, u kojem je jedna od mjera djelovanja „Pripremanje obrazovanja za nesreće i jačanje smanjenja rizika nesreća kroz (van)nastavne aktivnosti po uzoru na mjere iz međunarodnih standarda u obrazovanju“. Tim povodom je u prostorijama Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo – ispostava Vogošća, od strane komandira Dževada Gibanice održana edukacija o zaštiti od požara za učenike četvrtih razreda OŠ „Zahid Baručija“ iz Vogošće. Tokom posjete učenicima je prezentovana oprema kojom se vatrogasci koriste tokom intervencija.

Pored ove mjere Akcionim planom su predviđene i sljedeće mjere: Poboljšanje ranog upozoravanja i uzbunjivanja zajednice na opsanosti, Organizacija stručnih skupova o temama smanjenja rizika od nesreća, uloga medija, obrazovanja, Aktivno učešće zajednice u lokalnim akcijama SRN i Informativno djelovanje i veće učešće javnosti u SRN. Akcioni plan će se provoditi u naredne tri godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana