Na vrh

IZVODE SE GEOISTRAŽNI RADOVI NA LOKALITETU KLIZIŠTA “SVRAKE” IV

Početkom aprila ove godine u naselju Svrake došlo je do pokretanja ranije evidentiranog klizišta radnog naziva „Svrake IV“ usljed čega je došlo do oštečenja par stambenih objekata.  Nadležne službe su odmah izašle na teren i utvrdile da je ponovo aktivirano klizište koji je registrovano još 2014.godine, ali je do ove godine bilo u mirovanju. Zbog zakonskih procedura tek su se stvorile mogućnosti za izvođenje istražnih radova, kako bi se utvrdio način na koji će se sanirati ova lokacija. Naime, za ove nemjene bilo je neophodno pribaviti  saglasnost od Ministarstva privrede KS za izvođenje geotehničkih istražnih radova kako bi se krenulo sa izradom projekta sanacije.

Općina Vogošća je putem Zavoda za izgradnju KS još 2017. godine provela procedure i sklopila  ugovor sa firmom  „Geo konzalting“ za izvođenje istražnih radova, izradu geotehničkog elaborata i glavnog projekta sanacije i projekat monitoringa klizišta Svrake IV.  Odmah nakon što se pokrenulo klizište intezivirane su aktivnosti na obezbjeđenju preduslova za njegovu  sanaciju, odnosno prikupljanje dokumentacije za dobijanje odobrenja izvođenja geoistražnih radova od nadležnog Ministarstva. Međutim, procedura je spora pa je na insistiranje Općine Vogošća i Zavoda za izgradnju KS,  Vlada KS je prošlog mjeseca donijela Odluku o postojanju javnog interesa za vršenje geoloških istraživanja i odobravanju geoloških istraživanja na lokalitetu „Svrake IV“ u općini Vogošća, zbog hitnosti izvođenja radova koji će poslužiti za izradu glavnog projekta sanacije klizišta, a sve u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Nermin Hajro, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu je naveo da  ovlaštena firma izvodi  geoistraživačke radove na ovoj lokaciji u cilju izrade Glavnog projekta sanacije klizišta radnog naziva „Svrake IV – Prihvat voda ispod šume“.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana