Na vrh

Izvođenje radova na III fazi trajnog uređenja rijeke Bosne

Realizacija projekta uređenja korita rijeke Bosne u ulici Lug traje već nekoliko dana. To je bio povod da Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obiđe lokaciju gdje se radovi izvode. Prema riječima načelnika Smajića “ radi se o III fazi trajnog uređenja korita rijeke Bosne. U trećoj fazi je predviđeno da se uradi dionica dužine od 150 metara.

Što se tiče same zaštite kosine predviđena je obala utvrda od kamenog nabačaja i pozitivan efekat ove izgradnje je prije svega zaštita od erozije ove kosine, što podrazumijeva i zaštitu stambenih objekata i ljudi koji ovdje žive“.

Vrijednost radova je 181.000,00 KM. Sredstva je obezbijedila Općina Vogošća putem Agencije za sliv rijeke Save. Radove izvodi firma „MIBRAL“ d.o.o Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana