Na vrh

Javne nabavke u 2020.-2025.godini

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 21.10.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava 19.10.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku IT opreme za opremanje MZ i Društvenog doma Blagovac (objava, 18.10.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava, 18.10.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći-Ulica Ahmeda Rizve (objava, 15.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke i isporuke sredstava radio veze (mobilni radio uređaji i ručne radio stanice) – (objava 14.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja video nadzora na području općine Vogošća (objava 13.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke kesa za smeće za potrebe KJKP Rad i KJKP Park (objava, 12.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za uređenje parka u Ulici Spasoja Blagovčanina u Vogošći (objava, 12.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke, izrade i postavljanja aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 11.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 08.10.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku IT opreme za opremanje MZ i Društvenog doma Blagovac (objava, 07.010.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje pješačkih staza (trotora) na dvije dionice uz magistralni put M18 u ukupnoj dužini od 1.520 m, na području općine Vogošća-MZ Gora (objava, 07.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji javne rasvjete u ulici Skendera Kulenovića u sklopu radova na II fazi rekonstrukcije saobraćajnice (objava, 06.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na termoizolaciji plafona i krečenja Društvenog doma Blagovac (objava, 06.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe opremanja Društvenog doma na Blagovcu (objava, 05.10.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanja usluge prevoza školske djece na relaciji JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac-naselje Gora, za period 2021-2023. godina (školske godine 2021/2022. i 2022/2023.) – (objava, 04.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina, na području općine Vogošća (objava, 04.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta sanacije platoa u ul. Braće Kršo kod broja 26, na području općine Vogošća (objava, 01.10.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge sječe stabala na području Općine Vogošća (objava, 30.09.2021.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke, postavljanja i popravke betonskih parkovskih klupa sa naslonom i metalnih parkovskih korpi sa uloškom na području općine Vogošća (objava, 30.09.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinsko-zanatskog materijala (objava, 29.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 29.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i ugradnji zaprečnih stubova od čeličnih cijevi (objava, 28.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava 28.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći-Ulica Ahmeda Rizve (objava, 27.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava, 24.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka trijažnog kontejnera za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 23.09.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na nabavci, postavljanju i popravci betonskih parkovskih klupa sa naslonom i metalnih parkovskih korpi sa uloškom na području općine Vogošća (objava, 23.09.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 22.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ovjere projektne dokumentacije (projekti komunalne infrastrukture i saobraćaja) sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara, za potrebe Općine Vogošća (objava, 22.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju autobuskog stajališta “Poturovići” i izgradnju pješačkih staza i AB zidova na više lokacija na području općine Vogošća (objava, 21.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 17.09.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje-II faza (objava, 16.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka IT opreme za opremanje MZ i Društvenog doma Blagovac (objava, 15.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 14.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnih i Glavnih projekata za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća (objava, 13.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 10.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 09.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade PVC naljepnica za označavanje vozila CZ (objava, 08.09.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice (objava 07.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prevoza školske djece na relaciji JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac naselje Gora, za period 2021-2023. godina (objava, 06.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na uvođenju grijanja u prostorije Društvenog doma Blagovac (objava, 03.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, postavljanje i popravke betonskih parkovskih klupa sa naslonom i metalnih parkovskih korpi sa uloškom na području općine Vogošća (objava, 02.09.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka rashladnog uređaja za čuvanje vakcina, mjernog instrumenta za kontrolu temperature i inhalatora, za potrebe opremanja Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća (objava, 01.09.2021.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 31.08.2021.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 31.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka telefonskih aparata za potrebe Općine Vogošća (objava 30.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava 27.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge migracije podataka elektronskog bankarstva (27.08.2021.godine)

Odluka o poništenju otvorenog nabavke usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dječijeg igrališta kod MZ Blagovac (objava 26.08.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava 25.08.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada (objava 24.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka filtera za repetitor za potrebe JP “RTV Vogošća” d.o.o. Vogošća (objava, 23.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 23.08.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 20.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge recertifiranja sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 za 2021.godinu (objava, 20.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja platforme za invalidno lice (objava 19.08.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava, 19.08.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2021./2022.godina (objava, 18.08.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 17.08.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje šetnice na potezu Nova industrijska zona-SŠC Vogošća (objava 30.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji grijanja u općinskom poslovnom prostoru u ulici Skendera Kulenovića broj 65 (objava 30.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta u ulici Muje Šejte u dužini od 3,8 km (objava 29.07.2021.godi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ucjevljenju dijela “Suhog potoka”-Donja Jošanica II (objava 28.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 27.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 27.07.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava 26.07.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava 23.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 22.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kanti za odvojeno prikupljanje otpada (objava 19.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dječijeg igrališta kod MZ Blagovac (objava 16.07.2021.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke i ugradnje platforme za invalidno lice (objava 15.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kabla za mikrofon za potrebe održavanja sjednica OV Vogošća (objava 15.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava 15.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2021/2022. godine (objava 14.07.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava 13.07.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Izeta Delića (objava 12.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge otvaranja sefa za pečate u Službi za opću upravu (objava 09.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu (objava 09.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj, potez džamija-SRC Sporta Hotonj (obuhvat ulice Ramiza Gugača-Ramiza Alića-Donji Hotonj IV i pripadajuće ulice) – (objava 08.07.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice (objava 07.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju dijela prostorija kasarne Semizovac u cilju formiranja ambulante Covid 19 (objava, 07.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i montaže sajli za banere (objava, 06.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 06.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održvanja web domene za potrebe Općine Vogošća (objava, 05.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge iznajmljivanja i postavljanja pokretnih toaleta (objava, 05.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na ucjevljenju dijela “Suhog potoka”-Donja Jošanica II (objava, 05.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 02.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge usluge izrade projekta “Zelene staze općine Vogošća-studija uvođenja biciklizma sa idejnim rješenjima biciklističkih staza i proširenja rekreacionih zona za urbano područje općine Vogošća sa 3D vizualizacijom” (objava, 02.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka kesa sa grbom Općine Vogošća (objava, 02.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka čamca za spašavanje, za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 02.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade projekta kartiranja i studije procjene ekosistemskih usluga u cilju održivog razvoja korištenjem prirodnih područja općine Vogošća (objava, 01.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge revizije projekta dogradnje školskog objekta i sportske dvorane uokviru JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća (objava, 01.07.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 30.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje šetnice na potezu Nova industrijska zona-SŠC Vogošća (objava, 29.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prigodnog poklona (ručni sat) – (objava, 28.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava 25.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava 24.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja tabli dobrodošlice i turističkih tabli za spomen sobu šehidima i poginulim borcima (objava 23.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade geotehničkog elaborata za rezervoar u naselju Krivoglavci (objava 23.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka medicinskih lutki, medicinskih torbi i ruksaka za prvu pomoć, za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava 23.06.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača na rekonstrukciji i popravci sportskih, školskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava 22.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionih sredstava i opreme za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava 22.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja platforme za invalidno lice (objava 21.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava 18.06.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava, 17.06.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica – Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 18.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja klima uređaja u zgradi Općine Vogošća (objava 16.06.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava, 16.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka DVR snimača za video nadzor u kasarni u Semizovcu (objava 16.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka limarskih radova na krovu zgrade Općine Vogošća (objava 15.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Plana identifikacije i valorizacije ruralnog turizma (objava, 14.06.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji javne rasvjete na šetnici i parkinzima u ulicama Branilaca Vijenca i Vogošćanskih odreda, na području općine Vogošća (objava, 11.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka molerskih radova u zgradi Općine Vogošća (objava, 10.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kompleta knjiga različitih autora (objava, 10.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (zaštitna odjeća, obuća i hirurška odijela) za opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 10.06.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 09.06.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje-II faza (objava, 09.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka banera za bajramske praznike (objava, 08.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade priznanja Općine Vogošća povodom 24.juna Dana općine Vogošća (objava, 07.06.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, uređenju riječnih korita i hitnim intervencijama na području općine Vogošća za period 2021.-2023.godina (objava 04.06.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivne gasne mreže i izgradnji-dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća za period 2021.-2023.godina (objava, 03.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade atesta za priključak električne energije u poslovnom prostoru u ulici Skendera Kulenovića broj 65 (objava 02.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta reklamnih panoa u ulicama Jošanička i Braće Kršo (objava 01.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tečnosti za pranje vjetrobrana za službena motorna vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 01.06.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava 31.05.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4., na području općine Vogošća (objava, 28.05.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 28.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava 28.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka knjiga za potrebe školskih biblioteka osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava 27.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije projekata komunalne infrastrukture (objava 27.05.2021.godine)

Odluka o izboru usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnicama, ravnim plohama, industrijskim zonama i objektima uz saobraćajnice na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 26.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Izeta Delića (objava 26.05.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivne gasne mreže i izgradnji-dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava, 25.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava 25.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka namještaja za opremanje Velike sale u zgradi Općine Vogošća (objava 24.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka slušalica sa mikrofonom i web kamera sa integrisanim mikrofonom za potrebe Općine Vogošća (objava 24.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci sportskih, školskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava 21.05.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge nabavke i pregleda vatrogasnih aparata kao i pregleda hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 21.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i dogradnji javne rasvjete na šetnici i parkinzima u ulicama Branilaca Vijenca i Vogošćanskih odreda, na području općine Vogošća (objava 21.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i postavljanju stolarije u Šalter sali-Centru za pružanje usluge građanima Općine Vogošća (objava 20.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade separata iz Izvedbenog projekta primarne infrastrukture za dio prostornog uređenja obuhvata regulacionog plana “Rosulje”-Vogošća (objava 20.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata o privremenom korištenju javnih površina na području općine Vogošća (objava 20.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na uređenju šumskih puteva za pristup deminerskih timova na radilištima koja se deminiraju (objava 19.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježje Civilnih žrtava rata (objava 19.05.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava 19.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo (objava 18.05.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći – ulica Ahmeda Rizve (objava 18.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka materijala za rekonstrukciju i popravku dječijih, sportskih i školskih igrališta na području općine Vogošća (objava 17.05.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava 07.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (vatrogasna crijeva, mlaznica, razdjelnica i prelazne spojke), za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građana “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava 07.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi pregrada sa zvučnom izolacijom u zgradi Općine Vogošća (objava 07.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka protokolarnih i jarbolskih zastava za potrebe Općine Vogošća (objava 06.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje – II faza (objava 06.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka arhivskih ormara i arhivskih polica za potrebe Općine Vogošća (objava 06.05.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala, tonera i ketridža, za potrebe Općine Vogošća (objava 05.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex Ba, za potrebe Općine Vogošća (objava 05.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, uređenju riječnih korita i hitnim intervencijama na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 05.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge montaže i demontaže svijetlećih dekorativnih elemenata povodom novogodišnjih i vjerskih praznika i postavljanja i skidanja zastava povodom obilježavanja značajnih datuma u 2021. godini, na području općine Vogošća (objava 04.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka neophodne opreme i sredstava za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građana VD Vogošća (ruksaci za gašenje požara, aku pile i sl.) – (objava 04.05.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane, na području općine Vogošća (objava 30.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivne gasne mreže i izgradnji-dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 29.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava 28.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka knjige “Sevdalinke”, autor Muhamed Žero (objava 27.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge deinstalacije i instalacije programa za potrebe glasanja na sjednicama OV Vogošća (objava 27.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4., na području općine Vogošća (objava 27.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi, ugradnji i tapaciranju vrata u zgradi Općine Vogošća (objava 26.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnicama, ravnim plohama, industriskim zonama i objektima uz saobraćajnice na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 26.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ za opremanje Veterinarske ambulante Vogošća (objava 26.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka vanjskih pepeljara za potrebe Općine Vogošća (objava 23.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i pregled vatrogasnih aparata kao i pregleda hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava 22.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći-Ulica Ahmeda Rizve (objava 22.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade smart kartica za uposlenike-evidencija prisustva na poslu (objava 21.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka repromaterijala-rukavica za potrebe akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava 20.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava 20.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge montaže, demontaže, balansiranja i nabavke guma za službena vozila Općine Vogošća u 2021. godini (objava 20.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava 20.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava 19.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u općinskom poslovnom prostoru u ul.Braće Halać broj 12 (objava 19.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2021.godini (objava 19.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+ za potrebe Općine Vogošća (objava 19.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža, za potrebe Općine Vogošća (objava 16.04.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava 15.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kasko i obaveznog osiguranja vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 14.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prijenosnog računara (laptopa) za održavanje on-line sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava 12.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskog poslovnog prostora u ulici Skendera Kulenovića broj 65 (objava 01.04.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata izmjene i dopune kategorizacije lokalnih cesta na području općine Vogošća (objava 30.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta “Mehtefčići”, na području općine Vogošća (objava 29.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava 26.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge usluge izrade informativnih karata minske situacije u cilju upozoravanja na opasnost od postojanja mina (objava 26.03.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava 25.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do boja 4 (objava 24.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka čunjeva upozorenja za potrebe opremanja drive-in punkta u Vogošći za testiranje na Covid-19 (objava 18.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i instalacija programa za održavanje on line sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava 18.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hard diska za video-nadzor u zgradi Općine Vogošća (objava 17.03.2021.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke i ugradnje sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 16.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme (medicinska oprema i sredstva kod sumnje na infekciju Covid-19), za opremanje Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 36/09) – (objava 15.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka plastifikatora za potrebe Službe za BIZ Općine Vogošća (objava 09.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava 03.03.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka notarskih usluga (ugovor o prenosu prava na nekretnine) – (objava 24.02.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata putem benziskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava, 18.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava 11.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava 10.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava 09.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4 (objava 08.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 03.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade i postavljanja bilborda, plakata, bandarola i city light-ova za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava 02.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava 02.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Vogošća (objava 01.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2021. godini (objava 01.02.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava 28.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava 28.01.2021.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje dodatnih usluga na izradi Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta za Zukića brdo, na području općine Vogošća (objava, 27.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2021. godinu (objava 26.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja web portala Općine Vogošća u 2021. godini (objava 26.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objava 25.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava 22.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke laptopa i odgovarajućeg softwera za potrebe Općine Vogošća (objava 21.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i montaži pregrada od pleksiglasa za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava, 21.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ugradnje i popravke instalacija te održavanja telefonskih, računarskih i elektro instalacija u prostorijama koje su u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 20.01.2021.godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+ za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2021.godini (objava, 13.01.2021.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i montaži pregrada od pleksiglasa za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava, 08.01.2021.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku dodatnih usluga na izradi Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta za Zukića brdo, na području općine Vogošća (objava, 07.01.2021.godine)

Odluka o o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 31.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma te redovnog mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća u 2021. godini (objava, 31.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja vodene pumpe na plinskom bojleru u općinskom poslovnom prostoru u ulici P.O. Zvijezda broj 46 (objava, 30.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka parkovskih klupa i korpi (partizanski park u Ulici Spasoja Blagovčanina br. 48) – (objava, 30.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rušenju i dogradnji objekta garaže u ulici Svrake IV br.24, u svrhu rekonstrukcije i proširenja saobraćajnice (objava, 29.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji gazišta na pasareli Kobilja Glava (objava, 28.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja klupe na spomen obilježju Patriotske lige – Teretna kapija “PRETIS”-a (objava, 25.12.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge održavanja softwerskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava, 24.12.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 24.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kalendara za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge WLAN host-a za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava, 23.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka daljinskih za glasanje za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objava, 22.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge inžinjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova za potrebe dogradnje JU OŠ “Zahid Baručija” i izgradnje sportske dvorane pri JU OŠ “Zahid Baručija” (objava, 22.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća kao i nabavke usluge nadzora nad izvođenjem radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća u 2020. godini (objava, 21.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 21.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obuke uposlenika Općine Vogošća iz oblasti zaštite od požara (objava, 18.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge opravki i održavanja opreme civilne zaštite (objava, 17.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka repromaterijala za opremanje OŠ CZ i povjerenika CZ (objava, 16.12.2020.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (objava, 07.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i montaži zaštitnih pregrada u Centru za pružanje usluga građanima i Matičnom uredu u zgradi Općine Vogošća (objava, 02.12.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 30.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge snimanja promotivnog video spota o problemu vožnje pod uticajem alkohola (objava, 23.11.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 20.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća (objava, 17.11.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 13.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ultra dopuna za mobilne telefone za potrebe rada biračkih odbora OIK Vogošća (objava, 12.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020/2021.godine (objava, 11.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dva bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120 (objava, 10.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade reklamnog bilborda za potrebe projekta postavljanja punjača za električna vozila (objava, 06.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge sječe i raskresivanja drveća i grmlja u putnom pojasu u ulicama Kobilja Glava, Muhidina Čomage i Edina Kormana (objava, 03.11.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka pripremnih radova na stanici za punjenje električnih vozila (objava, 29.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 28.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka materijalno-tehničkih sredstava (dezinfekciona sredstva i sl.) za potrebe OIK Vogošća (objava, 27.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 26.10.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju civilnih žrtava rata (objava. 15.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke radova na spomen obilježju Patriotske lige-teretna kapija Pretisa (uzemljenje ograde i jarboli) – (objava, 14.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 13.10.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinsko-zanatskog materijala (objava, 12.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge vanredne dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 09.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne odjeće za organizovane strukture CZ (objava, 09.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja punjača za električne automobile (objava, 08.10.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 07.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih cesta, na području općine Vogošća (objava, 06.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Projekta sanacije klizišta “Krč-put” (objava, 05.10.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 01.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projekta solarne elektrane za potrebe Općine Vogošća (objava, 30.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 29.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka printera za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 28.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 25.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sadnji soliternog drveća, izradi “Cvijeta Srebrenice” i uređenju raskrsnice u Ulici Merzuka Feriza (objava, 24.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 22.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefčići, na području općine Vogošća (objava, 21.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 15.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 11.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja centra za zdravo starenje (objava, 10.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020./2021.godina (objava, 04.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na ugradnji svjetiljki na već izmještene stubove u ulici Skendera Kulenovića, kao i izmještanje dva stuba u ulici Jošanička, na području općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća (objava, 02.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta Mehtefčić, na području općine Vogošća (objava, 01.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ukrasne kore malča i ukrasnog kamena (objava, 01.09.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade izvedbenog projekta za sanasiju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 31.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge druge nadzorne provjere sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 za 2020.godinu (objava, 31.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitnih maski za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 21.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta (podzemn garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 20.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godine (objava, 19.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava, 18.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Igmanska broj 48 (objava, 13.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izletišta u Jošaničkom potoku (objava, 12.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odabrana je za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 11.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Projekta izvedenog stanja na rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Muje Šejte u dužini od 1,285 km (objava, 10.08.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Poništava se Otvoreni postupak nabavke radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020/2021. godine (objava, 07.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”- Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 06.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 05.08.2020.godine)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća (objava, 04.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radovana sanaciji krakova puta u ulicama Donja Jošanica I – 2 kraka, Donja Jošanica II, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake IV, Stara željeznička stanica i Garež u ukupnoj dužini od 1.252 m, na području općine Vogošća (objava, 03.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji krakova puta u ulicama Orahov brijeg – 2 kraka, Barica, Mitra Šućura, Rosulje II i Blagovac IV u ukupnoj dužini od 1.224 m, na području općine Vogošća (objava, 30.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rehabilitaciji dijela ulice Muje Šejte u dužini od 440 m-III faza, na području općine Vogošća (objava, 29.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća (objava, 29.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ljetnih guma za službeno motorno vozilo Iveco Daily (objava, 28.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 27.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul.Igmanska broj 48 (objava, 27.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 24.07.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Poništava se Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova broj: 09-37-1110/20 (objava, 23.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 22.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na potezu spoj kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 i Nove industrijske zone (ulica Hasana Merdžanovića) – (objava, 21.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji podloga za eko-kontejnere na četiri lokacije, na području općine Vogošća (objava, 20.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na popravci košarkaškog igrališta kod OŠ “Mirsad Prnjavorac” (objava, 17.07.2020.goine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 17.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tableta (tabletnih računara), za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 16.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prehrambenih paketa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, koje su pogođene pandemijom korona virusa (objava, 15.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godine (objava, 14.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu Ulice Kobilja Glava u dužini od 290 m, na području općine Vogošća (objava, 13.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća i izrade Idejnog i Izvedbenog projekta izgradnje sportske dvorane uz JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća (objava, 09.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvještaja o nosivosti i vrsti temelja zgrade za potrebe projektovanja izgradnje i nadogradnje objekta zgrade Općine Vogošća (objava, 08.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji krakova puta u ulicama Donja Jošanica I – 2 kraka, Donja Jošanica II, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake IV, Stara željeznička stanica i Garež u ukupnoj dužini od 1.252 m, na području općine Vogošća (objava, 07.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima (objava, 06.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji krakova puta u ulicama Orahov brijeg-2 kraka, Barica, Mitra Šućura, Rosulje II i Blagovac IV u ukupnoj dužini od 1.224 m, na području općine Vogošća (objava, 03.07.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”- Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 02.07.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela Ulice Muje Šejte u dužini od 440 m-III faza, na području općine Vogošća (objava, 02.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i postavljanju tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava, 01.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge WLAN host-a na tri lokacije za potrebe Općine Vogošća (objava, 01.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 30.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke radova na izgradnji javne rasvjete na potezu spoj kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 i Nove industrijske zone (Ulica Hasana Merdžanovića) – (objava, 29.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tableta (tabletnih računara), za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 29.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 26.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I (objava, 26.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge izrade i štampanja Biltena Općine Vogošća (objava, 25.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 25.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade procjene ugroženosti od požara sa planom zaštite i planom evakuacije za objekat Općine Vogošća i objekte MZ (objava, 24.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na čišćenju korita rijeke Vogošće, na dionici od restorana “Oaza” do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km (objava, 23.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade priznanja Općine Vogošća povodom 24.juna – Dana Općine Vogošća (objava, 22.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje izrade Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 22.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 19.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom oprememom (objava, 17.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu ulice Kobilja Glava u dužini od 290m, na području općine Vogošća (objava, 16.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka certificiranih presadnica povrća (paprika, paradajz i patlidžan) – (objava, 16.06.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 16.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima (objava, 12.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu (objava, 11.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na nabavci i postavljanju tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava, 10.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća i izrade Idejnog i Izvedbenog projekta izgradnje sportske dvorane uz JU OŠ “Zahid Baručija Vogošća (objava, 09.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 29.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I (objava, 29.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na čišćenju korita rijeke Vogošća, na dionici od restorana “Oaza” do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km (objava, 29.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100m2 sa dodatnom opremom (objava, 28.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci – II faza (objava, 28.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama BranilacaVijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 27.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2020.-2023.godina (školske godine 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023) – (objava, 21.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge popravke protuprovalnog ormara u zgradi Općine Vogošća (objava, 18.05.2020.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH u cilju nabavke održavanja javnih zelenih površina na području općine Vogošća, koje nisu obuhvaćene Redovnim planom održavanja KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo (objava, 15.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci dječijih, sportskih i školskih igrališta na području općine Vogošća (objava, 12.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionog sredstva za rad dezinfekcionog tunela (objava, 12.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izmještanja dionice vrelovoda na lokalitetu planiranog mosta preko rijeke Vogošća u Novoj indistrijskoj zoni (objava, 12.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka opreme za dezinfekciju površina za potrebe opremanja OŠCZ (prskalice za dezinfekciju) – (objava, 11.05.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 11.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke zaštitne obuće za opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 08.05.2020.godine)

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine : Nabavka izvođenja radova na kanalizacionoj mreži, koji se odnose na izradu kanalizacionih priključaka na lokalitetu Općine Vogošća, naselje Hotonj IV, au skladu sa Uredbom o opštim uslovimaza snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (objava, 07.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci-II faza (objava, 05.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ograde stadiona “Ešref Pustahija Ešo” u Svrakama (objava, 04.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju, za opremanje Službe PMP i Općinskog štaba civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 29.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i sadnja cvijeća u žardinjere za ukrašavanje mostova (objava, 28.04.2020.godine)

Odluka o pokretanuOdluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tableta za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća. (objava, 27.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kompjutera i printera za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke pripremnih radova na zemljištu za sadnju za potrebe građana općine Vogošća (objava, 27.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 24.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 23.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 23.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za navavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 17.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 16.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge montaže, demontaže, balansiranja i nabavke guma za službena vozila Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 16.04.2020.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 16.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade geotehničkog izvještaja o stabilnosti terena i nosivosti tla i uvjetima fundiranja objekta za potrebe rekonstrukcije zgrade Općine Vogošća (objava, 15.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Usluge revizije projekata komunalne i putne infrastrukture (objava, 15.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka posuda za dezinfekciju obuće za potrebe Općine Vogošća (objava, 15.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 14.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 13.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ograde stadiona “Ešref Pustahija Ešo” u Svrakama (objava, 10.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcijskih svjetiljki u cilju provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti Korona virusa (Covid-19) – (objava, 09.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 09.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka materijalnih sredstava za opremanje organizovanih struktura CZ (repetitor za JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća) – (objava, 09.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dva dezinfekciona tunela u cilju provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti Korona virusa (Covid-19) – (objava, 08.04.2020.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, u postupku nabavke zaštitne opreme za sprečavanje širenja Korona virusa (objava, 07.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne opreme za opremenje Službe PMP (oprema za ličnu zaštitu kod sumnje na infekciju korona virusa-Covid 19) – (objava, 07.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 06.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 03.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 02.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (vatrogasne potisne cijevi, mlaznice i aparati za gašenje požara), za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građanja “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava, 02.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 01.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i implementaciju sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 31.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2020-2023. godina (školske godine 2020/2021., 2021/2022. i 2022/2023.) – (objava, 31.03.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku, kuhinjskih brisača i varikine za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 27.03.2020.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 26.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionih sredstava i maski za potrebe Općine Vogošća (objava, 26.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 25.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka mobilnih uređaja za OJ Dom zdravlja Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka jednokratnih rukavica i sredstava za dezinfekciju ruku za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade pečata za potrebe Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u l.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju radnih površina za potrebe Općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka isporuke prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata čišćenja rijeke Vogošće na dionici od restorana Oaza do ušća u rijeku Bosnu – dužina cca 3,00 km (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava, 17.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 16.03.2020.godine)

Odluka o oizboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 13.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 13.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sječi i dekaptaži stabala ispred zgrade Općine Vogošća (objava, 12.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka znakova za uzbunjivanje sa uputstvima o postupcima građana nakon emitovanja signala za uzbunjivanje (objava, 11.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka dva bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120, za potrebe službenika za javne nabavke Općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 06.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka usluge analize vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava, 05.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 04.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane na području općine Vogošća (objava, 04.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura Civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 03.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka toplog obroka za potrebe školske djece (takmičenja) učenika osnovinih škola (objava, 28.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava, 28.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupku nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 27.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i implementacija sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 26.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge redovnog čišćenja i održavanje higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 25.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke . Nabavka majica za potrebe realizacije akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 21.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 21.02.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 20.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava, 19.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 19.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 18.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 17.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade bilborda, plakata, banera i city light-ova za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2020.godini (objava, 14.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavke usluge privremenog i povremenog prevoza učenika za manifestacije Općine Vogošća u saradnji sa školama (objava. 14.02.2020.odine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Usluge izrade Elaborata implementacije sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 13.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge popravka instalacije i održavanje telefonskih i računarskih (mrežnih) instalacija (objava, 13.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluga održavanja web portala Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : nabavke dijela opreme CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u UG “Vatrogasno društvo Vogošća” (pumpa za vodu, ruksaci za gašenjepožara i turbo mlaznica) – (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava, 11.02.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 10.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 10.02.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka namjenskih mašina/trimera za materijalno opremanje struktura CZ
(KJKP “Park”-RJ Vogošća i povjerenika civilne zaštite
) – (objava, 07.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka stručno konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, II faza-izrada mape poslovnih procesa i utvrđivanje rizika, za potrebe Općine Vogošća (objava, 07.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskalne politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava, 06.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka nagrada učenicima osnovnih škola za potrebe ekološke akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 05.02.2020.godine

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 05.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Voogošća (objava, 03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila Općine Vogošća (03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge catering-a s vlastitim inventarom i osobljem, u svrhu obilježavanja značajnih datuma, kulturno-sportskih manifestacija, prijema i poslovnih ručkova za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+
za potrebe Općine Vogošća
(objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabake : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 30.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 30.01.2020.godine)

Odluka o pokretanj postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma, te redovnom mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća (objava, 29.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća (objava, 28.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 24.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava, 21.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 17.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u prostorijama Općine Vogošća (objava, 09.01.2020.godine)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje (objava, 06.01.2020.godine)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana