Na vrh

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća «Radio-televizija Vogošća» Vogošća

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-668/18
Vogošća, 06.04.2018.godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH», broj: 34/03 i 65/13) i člana 71. Statuta općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 27/14 i 14/15), Općinski načelnik Općine Vogošća raspisuje

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora
Javnog preduzeća  «Radio-televizija Vogošća» Vogošća

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana