Na vrh

Služba civilne zaštite

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
POMOĆNIK NAČELNIKA-Nermin Hajro I-30 033/586-415 cz@vogosca.ba
Benjamin Bajraktarević I-29 033/586-469
Adnan Mališević I-28 033/586-417

033/586-418

Nedžad Brkanić I-28 033/586-417

033/586-418

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana