Na vrh

Služba za budžet i finansije

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
POMOĆNIK NAČELNIKA-Esmeralda Halać-Dević III-74 033/586-425 esmeralda.halac-devic@vogosca.ba
 Bogilovć Mubera  III-67  033/586-426
 Džemila Durić III-67 033/586-426
Elvisa Bečirović III-68 033/586-424
Edina Spahić III-68 033/586-424
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana