Na vrh

Služba za opću upravu

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
POMOĆNIK NAČELNIKA-Mujesira Žero-Velić Prizemlje 033/586-450  

 

maticari@vogosca.ba

 

 

 

 

opcauprava@vogosca.ba

Elvir Crvenjak Prizemlje 033/586-448
Aida Zeković Prizemlje 033/586-458
Emina Zunđa Prizemlje 033/586-446
Emina Hasović Prizemlje 033/586-446
ŠEF ODSJEKA-Mujesira Velić Prizemlje-11 033/586-445
Indira Dajdžić Prizemlje

Šalter br. 7

033/586-447
Amina Merdžanović Prizemlje

Šalter br. 6

033/586-454
Melisa Miličević Prizemlje

Šalter br. 5

033/586-454
Melisa Ovčina III – 73-74 033/586-453

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana