Na vrh

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić

II-54 kabinet@vogosca.ba

 

 

informisanje@vogosca.ba

RUKOVODILAC POSEBNE OPĆINSKE SLUŽBE-Melisa Kršo II-54 033/586-411
Sabina Kečo II-54 033/586-413
033/586-444 – fax
SEKRETAR JEDINSTVENOG ORGANA UPRAVE-Suad Spahić II-58 033/586-440
Mahira Čolić II-57 033/586-412
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA-Tarik Curić II-52 033/586-405 vijece@vogosca.ba
SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA-Mensud Omerović II-52 033/586-406
Sadeta Hajdarević II-52 033/586-407
033/586-409
Alma Čardaković II-49 033/586-408
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana