Na vrh

Na lokalitetu Ljubine deminirano 104.668 m2

Na području Mjesne zajednice Gora, predstavnici deminerskog tima Humanitarne organizacije za razminiranje „Pro Vita“ iz Mostara na osnovu projekta BH MAC-a su predstavnicima Općine Vogošća, predali lokalitet „LJUBINA“ ID 13789, ukupne površine od 104.668 kvadaratnih metara, očišćen od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Na terenu su radila četiri manuelna tima, koristeci tehniku, tehničkog izviđanja. Na loklitetu je pronađena veća količina neeksplodiranih ubojnih sredstava, koja su uništena na licu mjesta.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjedila ja Vlada Njemačke putem ambasade u BiH. Vrijednost projekta deminiranja je oko 102.000 eura.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana