Na vrh

Novi kontejneri u Vogošći

 

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Senadom Hasanspahićem doniralo je Općini Vogošća 55 novih kontejnera.
Kontejneri će biti raspoređeni u niše koje se nalaze u centralnim dijelovima općine, uz putni pojas magistralnog puta i na mjestima gdje se nalaze oštećeni kontejneri.
Zamjenu kontejnera i popunu niša vrši KJKP „Rad“.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana