Na vrh

OBAVJEŠTENJE ZA STIPENDISTE OPĆINE

MOLIMO SVE UČENIKE I STUDENTE DOBITNIKE OPĆINSKE STIPENDIJE

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2015/2016. GODINU DA NAJKASNIJE DO 25.03.2016. GODINE,

DOSTAVE KOPIJU ŽIRO-RAČUNA U KANCELARIJU BROJ 71/III U VREMENU OD 08,00 – 16,00 SATI.

 

NAPOMENA: ŽIRO RAČUN TREBA DA GLASI  NA IME I PREZIME STIPENDISTE.

 

SVE DODATNE INFORMACIJE, MOŽETE DOBITI NA TELEFON 033 586-414 (Adila Žgalj)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana