Na vrh

Održana 36.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Na 36. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojene su izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu. U uvodnom izlaganju Općinski načelnik Edin Smajić je naveo „Korekcije su izvršene na osnovu stalnog praćenja realizovanih prihoda i procjenom njihove realizacije do kraja 2016. godine. Detaljnom analizom budžetskih izdataka, uključujući obaveze po svim ugovorenim i započetim projektima utvrđeno je da je neophodno izvršiti korekciju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu, po kojima se visina Budžeta povećava za 3.678.000,00 KM odnosno 40,9%, tako da umjesto dosadašnjih 8.992.000,00 KM, Budžet Općine Vogošća za 2016. godinu iznosi 12.670.000,00 KM. Povećanje Budžeta je nastalo između ostalog i zbog obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava od viših nivoa vlasti te zbog prenošenja neutrošenih namjenskih sredstava iz predhodne godine. Večina ovih sredstava će biti usmjerena na projekte komunalne infrastrukture“. Rebalans Budžeta za 2016. godinu  je usvojen večinom glasova.

Vijeće je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu, kao i Zaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2015. godinu te Odluku o usvajanju finansijskog izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2015. godinu.

Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o utvrđivanju prosječene konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2015. godini i visini naknade za pogodnost-rente na području općine Vogošća za 2016. godinu. Većinom glasova su usvojeni Izvještaj o radu JU „KSC“ Vogošća za 2015, godinu kao i Izvještaj o radu i finansijski izvještaj RTV “Vogošća“ d.o.o za 2015. godinu. Iz izvještaja je vidljivo da su obadvije ustanove radile u skladu sa Planom rada iz 2015. godine. Vijeće je bez rasprave jednoglasno usvojilo Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2015. godinu.

Četiri informacije su bile sastavni dio 36. sjednice Općinskog vijeća Vogošća: Informacija o stanju elektro mreže na području općine Vogošća za 2015. godinu uz Plan i program JP „Elektroprivreda BiH – Elektrodistribucija“ Sarajevo za 2016. godinu, Informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina KJKP „RAD“ i KJKP “PARK“ Sarajevo na području općine Vogošća za 2016. godinu, Inforacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ – Službe socijalne zaštite Općine Vogošća za 2015. godinu i Informacija o radu OJ Dom zdravlja Vogošća za 2015. godinu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana