Na vrh

OPĆINA VOGOŠĆA URUČILA VRIJEDNU DONACIJU JU DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA

U cilju opremanja Službe prve medicinske pomoći formirane u JU Domu zdravlja Vogošća koja je sastavni dio sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području naše općine uručena su 2 EKG aparata i 4 inhalatora. Sredstva za nabavku obezbijedila je Općina Vogošća putem Službe civilne zaštite iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Uručena oprema i aparati stavljeni su u funkciju za potrebe Pedijatrijske službe, Školskog dispanzera i na Porodičnoj medicini. Inhalatori i EKG aparati smanjit će vrijeme čekanja pacijenata, posebno djece koja u jesenjem periodu i u zimskim mjesecima često dolaze na inhalacije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana