Na vrh

Akti Općinskog vijeća

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2016.-2020.GODINA

24. SJEDNICA (sjednica održana 31.01.2019.godine)

 1. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2019.godini
 2. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja nekretninom u vlasništvu Općine Vogošća
 3. Rješenje o razrješenju člana Drugostepene stručne komisije
 4. Rješenje o imenovanju člana Drugostepene stručne komisije
 5. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za ljuska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 6. Rješenje o izboru predsjednice Komisije za ljuska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 7. Rješenje o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije
 8. Rješenje o izboru člana Komisije za budžet i finansije

23. SJEDNICA (sjednica održana 27.12.2018.godine)

 1. Budžet Općine Vogošća za 2019.godinu
 2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu
 3. Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 4. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2019.godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća
 6. Odluka o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća
 7. Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Naselje – Travnjak”-Nacrt i Odluka o provođenju Regulacionog plana “Naselje Travnjak”-Nacrt

22. SJEDNICA (sjednica održana 29.11.2018.godine)  

1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća
2.Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Kolačuša”
3.Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019.godinu

21. SJEDNICA (sjednica održana 31.10.2018.godine)  

 1. Odluka o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku – akademsku 2018/2019. godinu
 2. Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije “NASELJE PODGORA”
 3. Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije “NASELJE PODGORA 2”
 4. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana “Poslovna zona Šip”- IT park
 5. Odluka o usvajanju akcionog plana jednakosti i ravnopravnosti spolova općine Vogošća za period 2018.-2021
 6. Rješenje o izboru Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2019.-2023. godina
 7. Nacrt Budeta Općine Vogošća za 2019. godinu
 8. Nacrt Odluke o usvajanju i  provođenju Regulacionog plana „Barica“
 9. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Ugorsko-Menjak („A“ faza)
 10. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Donja Jošanica(„A“ faza)
 11. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Uglješići“ („A“ faza)
  • 19. SJEDNICA (sjednica održana 28.06.2018.godine)

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana