Na vrh

Poslovnik o radu

Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Vogošća

Na osnovu člana 42. stav 1. tačka b). Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 12/09, 5/11, 2/13 i 44/13), Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Vogošća na sjednici održanoj 2014. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća.

Prečišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća obuhvata:

-Poslovnik Općinskog vijeća Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 12/09),
-Odluku o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 5/11),
-Odluku o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 2/13),
– Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Opinskog vijeća Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 44/13).

Broj: 01-05-1247/14
Vogošća, 25.06.2014. godine
PREDSJEDNIK KOMISIJE
ZA STATUT I PROPISE
Trnka Haris

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana