Na vrh

Etičko vijeće časti

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 33. stav 1. i stav 8. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15 i 10/16), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E  O IZBORU I IMENOVANJU ETIČKOG VIJEĆA ČASTI


U Etičko vijeće časti Općinskog vijeća Vogošća biraju se i imenuju:

  1. Kerla Sead, (SDA), predsjednik;
  2. Gluhović Alija, (SDU), zamjenik predsjednika;
  3. Crvenjak Bakir, (SDP), član;
  4. Guhdija Emina (DF), član ; (umjesto Dramalija Dženana-razrješenje i imenovanje izvršeno na 5.sjednici OV održaoj 30.03.2017. godine)
  5. Ćelović Selman, član;
  6. Mekić Sead, član;
  7. Suljić Indira, član;

**********************************************************************************************************************************************

 

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana