Na vrh

Počeli radovi na realizaciji I faze trajnog uređenja lijeve obale rijeke Ljubine

Danas su počeli radovi na realizaciji I faze projekta trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 325.000,00 KM a sredstva su obezbjedili Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Vogošća. Za I fazu projekta izdvojeno je 46.452,95 KM.

Projektom je predviđeno da se u I fazi izgradi kanalizaciona mreža u dužini od 277 m, od polipropilenskih korugovanih cijevi sa ugradnjom 10 revizionih okana.

Izvođač radova je firma „GPI“ a nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju KS. Rok za izvođenje I faze projekta je 60 radnih dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana