Na vrh

POČELI RADOVI NA ZAVRŠNOJ FAZI UREĐENJA KORITA RIJEKE BOSNE U NASELJU SVRAKE

Danas su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Općine Vogošća i izvođača radova obišli lokaciju gdje radnici firme “HARYISCO” iz Sarajeva izvode radove na trajnom uređenju korita rijeke  Bosne u ulici Lug, MZ Svrake.

„Prisustvujemo početku radova na zadnjoj dionici lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake u dužini od 210 m. Biće izgrađene obaloutvrde od kamena u betonu zalivenim cementnim malterom sa nagibom 1:1,5%. Ovo nije kraj projekta nastavit će se uređenje i desne obale, a u toku su radovi na izradi projektne dokumentacije uzvodno u dužini od 1 500 m od mosta u naselju Svrake do mosta na Vogošćanskoj petlji. I ovaj dio će se regulistai prema prioritetima u dogovoru sa lokalnom zajednicom“ kazao je Mirza Bezdrob, rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

„Radovi se izvode na lijevoj obali rijeke Bosne od profila P12 do profila P21. Projektom je predviđen iskop materijala sa nabijanjem u slojevima, betoniranjem greda i fiksacionih pragova. Firma „HARYSCO“ ima dugogodišnje iskustvo na izvođenju ovakvih projekata iz oblasti hidrotehnike tako da je to garant kvaliteta dobrog izvođenja radova. Rok za završetak radova je 120 dana i nadamo se da će rok biti ispoštovan “ istakao je Armin Pašić predstavnik firme „HARYSCO“.

„Agencija za vodno područje rijeke Save je provela sve procedure oko odabira izvođača radova na ovoj dionici. Sredstva u iznosu oko 156 000 KM, su obezbjedili Općina Vogošća i Agencija za vodno područje rijeke Save. Konačan cilj je da se spriječi štetno djelovanje voda na ovom području.“ pojasnila je Emira Branković šefica Odsjeka za komunalne poslove Općine Vogošća.

Ahmed Hido, predsjednik Savjeta MZ Svrake se zahvalio Općini Vogošća na do sada urađenom, jer kako kaže ova dionica je više puta plavila, a nakon završetka radova građani će biti mirniji i sigurniji.                       

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana