Na vrh

Postavljeno 30 novih višenamjenskih parkovskih klupa

Postavljanjem i ugradnjom novih, modernih, višenamjenskih klupa, završena je I faza realizacija Sporazuma kojeg su sklopili Općina Vogošća i KJKP „Park“ Sarajevo. Sporazumom je definisan broj i lokacije na kojima će klupe biti postavljene. Do sada je umjesto starih, dotrajalih i dijelom oštećenih klupa postavljeno 30 novih, modernih klupa, po ugledu na evropske metropole. Klupe se mogu koristiti i kao reklamni prostor za oglašavanja sa obje strane naslona, te na vidljivoj površini sjedišta.

Pored postavljanja klupa radnici firme KJKP “Park” su završili radove na uređenju zelenih površina. Posađeno je 60 kg trave duž pješačkih staza kao i 200 sadnica ukrasnog grmlja.

U narednom periodu, kako je Sporazumom definisano, pored centralnog dijela Vogošće, klupe će biti postavljene i u mjesne zajednice koje su izvan urbanog dijela općine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana