Na vrh

Potpisan sporazum o rekonstrukciji ulice Muje Šejte

Danas je u Općini Vogošća potpisan Sporazum između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, koju je predstavljao direktor Selmir Kovač i Općine Vogošća koju je predstavljao Općinski Načelnik Edin Smajić. Potpisivanju je prisustvovao i Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta. U pitanju je Sporazum na osnovu kojeg će Direkcija za puteve Kantona Sarajevo finansirati izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice u Ulici Muje Šejte u iznosu od 580.000,00 KM.

Na ovaj način su osigurana sva neophodna sredstva po Okvirnom sporazumu i omogućit će se potpuna realizacija projekta.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje postojećeg asfalta, iskop rova za izgradnju kolektora oborinske kanalizacije, izradu potpornih AB zidova, zamjenu lošeg tamponskog materijala na kolovozu (planuma), izgradnju slivnika, kanala i propusta, ugradnju betonskih ivičnjaka I asfaltiranje u dva sloja.

Dužina trase iznosi oko 1.285 m (1,285 km), a širina puta je 4,0 m asfaltnog kolovoza sa bankinama promjenjive širine i mimoilaznicama prema projektnom rješenju

Kolovozna konstrukcija se sastoji od nevezanog nosivog sloja (tampon), nosivog sloa 7cm i habajućeg sloj 5 cm.

Izvođač radova je firma “AME” d.o.o. Breza.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Govoreći o značaju ovog projekta, svi sudionici današnjeg sastanka su se složili kako je od posebnog značaja za stanovnike Ugorskog, ali da ima i širi značaj jer se tako stvara alternativni pravac od Vogošće prema Novom Gradu.

Najavljeni su i budući projekti koje bi trebali zajednički realizovati Općina Vogošća i Ministarstvo saobraćaja. Posebno su zanimljivi: podrška izgradnji mosta i pristupne saobraćajnice od Magistralnog puta M 18 prema Novoj industrijskoj zoni, podrška izradi projektne dokumentacije za podzemnu garažu na lokaciji pomoćnog stadiona, kao i izmjene u režimu javnog gradskog saobraćaja, izmjena trase na liniji Sarajevo – Vogošća kao i uvođenje linije Vogošća – Dobrinja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana