Na vrh

Potpisan ugovor o rekonstrukciji ulica u Svrakama

U petak, 11.10.2019. godine u općini Vogošća potpisan je Okvirni sporazum o uslovima i načinu izvođenja radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice u ulicama Svrake I i Svrake IV u dužini od 1,370 metara.

Sporazum je zaključen između Općine Vogošća i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, kao investitora, te firme “Bucomerc” d.o.o. Kiseljak, kao izvođača radova.

Okvirni sporazum zaključen je  na period od 2 godine i na iznos od 1.006.200,00 KM sa PDV-om. Radovi će se finansirati namjenskim sredstvima viših nivoa vlasti i sredstvima Budžeta Općine Vogošća. Prema riječima Općinskog načelnika Edina Smajića, rekonstrukcijom ovih ulica dobija se kvalittenije povezivanje naselja Svrake sa glavnim putnim pravcima, podiže se bezbjednost učesnika u saobraćaju, posebno pješaka, a stvaraju se i pretpostavke za uvođenje javnog gradskog prevoza na ovom području.

Predviđeni radovi podrazumjevaju izgradnju moderne saobraćajnice u centralnom dijelu naselja Svrake, izgradnju pješačke staze za sigurnije kretanje pješaka prema školi i drugim društvenim objektima. U okviru ovih radova izvršiće se rekonstrukcija saobraćajnice u ukupnoj dužini od 1.370 metara, izgraditi dio kolektora za odvodnju oborinskih voda, izgraditi pješačke staze, te asfaltirati saobraćajnica.

Predviđena saobraćajnica je poprečnog presjeka od dvije saobraćajne trake širine po 3,30 m, sa jednostranom pješačkom stazom širine 1,60 m. Konstrukcija saobraćajnice: tampon 40 cm, nosivi sloj 6 cm, habajući sloj 4 cm. Odvodnja će biti riješena kvadratnim slivnicima u novoizgrađeni oborinski kolektor dužine cca 800 m.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Rok za izvođenje radova definisat će se pojedinačnim ugovorima u zavisnosti od vrste i obima radova. Izvođač radova je najavio kako će radovi početi već naredne sedmice.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana