Na vrh

Realizacija Projekta sistema radio komunikacije za potrebe Civilne zaštite Općine Vogošća

U mjesecu martu je Služba civine zaštite Općine Vogošća nastavila sa realizacijom Projekta sistema radio komunikacije za potrebe Civilne zaštite Općine Vogošća. Na objektu MZ Svrake je izvršena montaža i puštanje u funkciju radio repetitora. Pored repetitora u Svrakama ranije je postavljen je repetitor na objektu MZ Blagovac, koji je osiguravao pokrivenost jednog dijela teritorije općine radio signalom.

Realizacijom navedenog projekta odnosno puštanjem u funkciju radio repetitora stvoreni su preduslovi zadovoljavajućeg pokrivanja kompletnog područja općine Vogošća radi signalom.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana