Na vrh

Sjednica općinskog Vijeća (aktuelna)

*Radni materijal za  40.Redovnu sjednicu Općinskog vijeća Vogošća

Radni materijal možete pogledati/preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/07/40.Radni-mat-sjedn-OV.pdf

*Radni materijal za  41.Redovnu sjednicu Općinskog vijeća Vogošća

Radni materijal možete pogledati/preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/07/41.Radni-mat-sjedn-OV.pdf

*****************************************************************************************************************
Akti Općinskog vijeća

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana