Na vrh

RADOVI NA POSTAVLJANJU RUKOHVATA U ULICI MENJAK

Općina Vogošća je sa firmom Sacom iz Sarajeva potpisala Okvirni sporazum na 3 godine za postavljanje rukohvata i zaštitnih odbojnih ograda na području općine Vogošća. Ukupna vrijednost radova po sporazumu je oko 210 000 KM, što podrazumjeva ugradnju 350 metara rukohvata i zaštitne odbojne ograde  1 200 metara.

“Na osnovu potpisanog sporazuma izvodi se montaža rukohvata u ulici Menjak u dužini od 98 metara. Ranije je u naselju Uglješići postavljena zaštitna odbojna ograda u  dužini od 250 metara. Vrijednost navedenih radova je oko 42 000 KM. Sve navedeno se radi u cilju poboljšanja uslova za odvijanje saobraćaja i zaštite učesnika u saobraćaju  i kako bi se spriječilo izlijetanje motornih vozila sa saobraćajnice” istakao je  Sanjin Korman stručni saradnik za građevinsko komunalne poslove u Općini Vogošća.

Investitor radova je Općina Vogošća iz budžetskih sredstava, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Postavljanje rukohvata i zaštitnih odbojnih ograda biće nastavljeno i u narednom periodu na lokacijama gdje se ukaže potreba za tim.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana