Na vrh

Regulacija riječnog korita rijeke Ljubina i sanacija klizišta na lokalitetu Kamenica broj 13

Predstavnici Općine Vogošća su u pratnji izvođača radova firme “MGBH” obišli lokaciju gdje će se izvoditi radovi na regulaciji korita rijeke Ljubine i sanaciji klizišta koji se finansiraju sredstvima Općine Vogošća i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u iznosu od 71.000 KM.

Fetah Kadrić, pomoćnik načelnika Službe za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća je objasnio da je predviđena izrada obaloutvrdnog zida u dužini od 50 m na lijevoj obali rijeke Ljubine sa sanacijom klizišta, kao trajna regulacija riječnog korita.

“Radovi bi trebali biti završeni za 30 dana i time će ovo područje biti trajno zaštićeno od poplava i klizišta” istak je Mediha Žuškić,voditelj projekta. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana