Na vrh

Sanirano mezarje u Tihovićima

Zajedničkim aktivnostima Službe za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu i Fonda memorijala izvršena je sanacija mezarja u Tihovićima. Sanacija je uključivala ojačavanje podzida iznad mezarja te postavljanje nove ograde.

Vrijednost radova bila je 19.344,54 KM, a sredstva je obezbijedio Fond memorijala.

Izvođač radova bila je firma „Fadž Company“ d.o.o. Ilidža.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana