Na vrh

TOKOM OKTOBRA BIĆE ZAVRŠENI RADOVI NA DISTRIBUTIVNOM CJEVOVODU DN100 U ULICI KOBILJA GLAVA

Postojeći distributivni cjevovod DN100 u ulici Kobilja Glava, urađen je prije četrdeset godina od liveno-željeznih cijevi sa ispunom od olova. Zbog starosti i dotrajalosti te u cilju smanjenja učestalih curenja i gubitka vode ukazala se potreba za rekonstrukcijom cjevovoda. Prije nekoliko dana započeli su radovi koje su danas obišli Senad Hasanspahić ministar za komunalnu privredu i infrastrukturu Kantona Sarajevo, Azra Muzur direktorica KJKP “Vodovod i kanalizacija” te Edin Smajić načelnik Općine Vogošća sa saradnicima.

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija distributivnog cjevovoda DN100 u ukupnoj dužini od 560 metara. Rekostrukcija se radi u ulici Stara cesta, zatim sa djelimičnim izlazom na Magistralni put M-18 i onda većim dijelom ulice Kobilja Glava do spoja sa novoizvedenim daktilnim cjevovodom. Predviđeni materijal za ugradnju je daktilne cijevi DN100, odgovarajućeg tipa i spoja, sa odgovarajućim potrebnim fazonskim komadima, armaturama i hidrantima, a sve u skladu sa zahtjevima i upustvima Tehničke službe Pogona “Vodovoda”.

Prisutni su bili zadovoljni dinamikom i kvalitetom izvođenja radova a ministar Hasanspahić je dodao da se neće stati na ovome: “Općina Vogošća već je obezbjedila sredstva u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja da se nakon ovoga uradi jedna moderna saobraćajnica sa dvoslojnim asfaltom cijelom dužinom. Molim građane za strpljenje s obzirom da se radi o vrlo frekventnoj ulici.”

Izvođač radova je “Mibral” d.o.o. Sarajevo a investitor KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo. Ugovorena cijena je oko 184.000 KM. Predviđeno je da se radovi završe u roku od 30 radnih dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana