Na vrh

U toku izvođenje radova na vanjskom uređenju prostora oko OŠ “Porodice ef. Ramić”

Nakon završetka radova na unutrašnjem uređenju i izgradnje fiskultirne sale, u toku su radovi na vanjskom uređenju prostora oko OŠ “Porodice ef. Ramić” iz Semizovca. To je bio povod da Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima i direktoricom pomenute škole obiđe radove. Prema riječima načelnika Smajića ” radi se o projektu koji se nalazi u Programu prioritetnih projekata komunalne infrastrukture za 2016.godinu. Ukupna površina na kojoj se izvode radovi obuhvata površinu oko 2.250 m2. Projektom je predviđeno da se uradi oko 920 m2 parking prostora, za platoe i staze je predviđeno oko 1.320 m2. Pored navedenog bice urađene betonske klupe, sanacija staze pema podhodniku, sanacija sportskog terena kao i postvljanje ograde prema rijeci Ljubini. Nakon završetka svih radove biće omogućeni bolji uslovi za djecu koja dolaze sa područja tri MZ i koja pohađaju ovu školu”.

Vrijednost radova je oko 230.000, 00 KM. Investitori su Općina Vogošća, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana