Na vrh

Udruženje “Zdravo odrastanje” uspješno okončalo projekat

U prostorijama Osnovne škole „Porodice ef. Ramić” u Semizovcu vogošćansko Udruženje za pomoć i podršku djeci i mladima „Zdravo odrastanje” je održalo završnu manifestaciju u sklopu projekta „Dijete uz dijete, rame uz rame”. U pitanju je projekat čiji je osnovni zadatak uključivanje socijalno isključene djece u zajedničke projekte sa svojim vršnjacima.

Projekat je realizovan u tri faze u kojima se pored socijalizacije radilo i na integraciji u lokalnu zajednicu, kao i upoznavanju sa radom sportskih udruženja sa područja općine Vogošća. Na završnoj manifestaciji udruženje se zahvalilo institucijama i pojedincima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta. Učesnici projekat su izrazili žaljenje što se projekat završava sa nadom da će uskoro udruženje krenuti sa realizacijom nekog sličnog projekta.

Projekat je sufinansiran od strane Općine Vogošća, te u okviru projekta Razvoja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Unedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana