Na vrh

Vijećnici usvojili Regulacioni plan Privredne zone Semizovac

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 26.09.2019.godine svoju 31. Redovnu sjednicu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Privredna zona Semizovac“. Odluku su vijećnici jednoglasno usvojili.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti izgradnje, uređenja, zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana „Privredna zona Semizovac“ (u daljem tekstu Plan), a naročito granice obuhvata, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti uređenja građevinskog zemljišta, uvjeti uređenja zelenihpovršina,uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u proizvodnim prostorima, kao i površina pod saobraćajem i komunalnom infrastrukturom.

Regulacionim planom je predviđeno da se na skoro 15 hektara raspoloživog prostora mogu graditi 22 proizvodno – poslovna objekta, 3 objekta društvene infrastrukture i 2 poslovna objekta. Usvojenim planom predviđa se i proširenje postojeće saobraćajnice od „Unioninvestplastike“ do kasarne na četiri trake. Takođe je predviđeno uspostavljanje nove pristupne saobraćajnice Osnovnoj školi „Porodice ef. Ramić“ kao i saobraćajnice koja će povezati naselja sa istočne strane kasarne sa magistralnim putem M – 18.

 Usvojena je i Odluka o Planu stipendiranja za školsku – akademsku 2019/2020 godinu. Planom je predviđeno stipendiranje 85 učenika srednjih škola, 128 studenata I ciklusa studija i 20 studenata II ciklusa studija.

Prije redovne održana je i tematska sjednica Općinskog vijeća Vogošća na temu vodosnabdjevanja. Nakon više od tri sata rasprave kojoj su prisustvovali i predstavnici KJKP Vodovod i kanalizacija vijećnici su usvojili set zaključaka čijom bi se realizacijom trebao podići kvalitet vodosnabdjevanja i odvoda otpadnih voda na području općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana