Novosti|

Sjednica će se održati u  ČETVRTAK, 30.05.2024. godine sa početkom u  1000 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanju puteva na području općine Vogošća u sezoni 2024/2025.godina – Prijedlog
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Vogošća – Prijedlog
 4. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Solaris“- Objekti kolektivnog stanovanja na parcelama k.č. 1153/6 i k.č.1154 k.o. Vogošća  (skraćeni postupak) – Prijedlog
 5. Odluka o usvajanju Dopune Elaborata o privremenom korištenju javnih površina na području općine Vogošća – prijedlog
 6. Odluka o osnivanju privredne zone „SEMIZOVAC“ Vogošća – Prijedlog
 7.    Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku “Murai-Komerc” d.o.o. Vogošća -Prijedlog
 8. Odluka o prestanku profesionalnog obavljanja funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća – Prijedlog 
 9. a)  Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Drugostepene stručne komisije; b)Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Drugostepene stručne komisije
 10. Plan manifestacije privrede, sporta i kulture „Vogošćanski dani 2024“
 11. Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa finansijskim pokazateljima u sezoni 2023/2024.godina
 12. Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione mreže od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2023. godinu
 13. Informacija o stanju elektro mreže na području općine Vogošća za 2023. godinu uz Plan i program JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine –  Elektrodistribucija Sarajevo za 2024. godinu
 14. Informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina, KJKP „RAD“ i KJKP „PARK“  na području općine Vogošća u 2024. godini
 15. Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2023.godinu

Radne materiale za sjednicu možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2024/05/Rad.mat_.37.sjedn_.OV_.pdf

Comments are closed.

Close Search Window