Na vrh

 Anketa o prehrambenim navikama na području Vogošće

U periodu od decembra 2016. godine do decembra 2017. godine na području općine Vogošća će se provoditi anketa o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u Federaciji BiH. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, a uz stručnu podršku naučnika sa Univerziteta Harvard iz SAD-a. Ova anketa ima za cilj prikupiti podatke koji će služiti za uspostavu sistema praćenja indikatora kvaliteta življenja i prehrane u BiH, te za unaprjeđenje kvaliteta života stanovnika BiH i njenih budućih generacija. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana