Na vrh

Anketa o radnoj snazi na području Vogošće

 

U periodu od 10.do 23. aprila ove godine na području općine Vogošća će se provoditi anketa o radnoj snazi u Federaciji BiH. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana