Na vrh

APEL GRAĐANIMA VOGOŠĆE

Na osnovu informacija koje pristižu svakodnevno, svjesni smo pogoršane epidemiološke situacije u cijeloj zemlji, na području Kantona Sarajevo, a time i na području općine Vogošća. Zbog toga su i dalje na snazi preporuke i naredbe izdate od strane Federalnog ministarstva zdravstva na koje nas svi upozoravaju, kojih se više nego ikada moramo strogo pridržavati i poštovati ih.
Smatramo da treba što više poraditi na tome da se podigne svijest građana o novom virusu Covid 19 kao i na prevenciji kako bi se cijelo lokalno stanovništvo zaštitilo i kako ne bi dolazilo do dalje lokalne transmisije širenja virusa.
PREVENCIJA JE KLJUČNI FAKTOR U BORBI PROTIV COVID 19
Izbjegavajte veća okupljanja, koristite zaštitne maske kao osnovni vid zaštite od zaraze, preporučujemo ostanak u kućama i izbjegavanje kontakata, dezinficirajte predmete koje često koristite, izujte obuću prije ulaska u dom, držite razmak minimalno 2 metra, temeljito perite ruke po mogućnosti tečnim sapunom, ne rukujte se ako možete, provjetravajte prostorije u kojima boravite i radite, ako kišete i kašljete, koristite maramicu. Molimo Vas da poštujete sve preporuke Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su detaljno pojašnjene na web stranici navedenog Ministarstva.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana