Na vrh

Asfaltiran dio ulice Rašida Bešlije prema “Sumero” centru za podršku osobama sa invaliditetom

Na području MZ Hotonj, radnici firme “AME” d.o.o. Breza su završili radove na asfaltiranju dijela ulice Rašida Bešlije prema Sumero centru za podršku osobama sa invaliditetom. Projektom je obuhvaćeno, nasipanje i valjanje nosećeg sloja tampona, izrada cjevastih propusta, te asfaltiranje sa uređenjem bankina.

Ukupna dužina saobraćajnice je oko 215 m, širine oko 3,5 m. Vrijednost radova je oko 43.000,00 KM. Sredstva je obezbijedila Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana