Na vrh

Asfaltiran plato i put kroz mezarje na Grahovištu

Ukupna vrijednost radova iznosila je 52.508,10 KM, a urađeno je 925 m2 asfalta, sa djelimičnom korekcijom nivelete puteva, zamjene tampona, postavljanja drenažnih cijevi za prikupljanje i odvođenje podzemnih voda i izgradnja potpornog zida za stabilizaciju platoa i obezbjeđenje servisnog ulaza.

Lokalitet je obišao načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima, koji je u razgovoru sa članovima građanskog odbora izrazio zadovoljstvo završenim radovima i najavio nastavk aktivnosti na ovom lokalitetu, a koje će biti usmjerne na stabilizaciju tla u neposrednoj blizini mezarja. “U narednom periodu ćemo uz pomoć Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i kompetentnih ljudi iz oblasti geologije napraviti uvid na terenu kako bi za narednu godinu uradili projektnu dokumetaciju i kako bi se eventualni problemi ovog naboranog zemljišta blagovremeno riješili” rekao je načelnik Smajić.

Investitor radova je Općina Vogošća, namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a izvođač radova “AME” d.o.o. Breza.

Mevludin Halilović predstavnik građanskog odbora se zahvalio načelniku Smajiću i njegovim saradnicima na urađenom jer kako kaže ovo za njih predstavlja veliku stvar jer se sada dženaze i posjete mezarju mogu odvijati bez problema.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana