Na vrh

Asfaltiran put u Uglješićima

Na osnovu Ugovora o izvođenju radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ulici Uglješići proteklog vikenda je završeno asfalitranje ove dionice. Radi se o dionici dužine oko 400 metara.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 107.104,49 KM, a finansira se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu lošeg materijala podtla, tretman oborinskih voda, izradu nevezanog tamponskog sloja, te asfaltiranje saobraćajnice. Prosječna širina saobraćajnice je 4 metra,a debljina nosivo – habajućeg sloja 7  centimetara.

Izvođač radova je “AME” d.o.o. Breza, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana