Na vrh

ASFALTIRANA DVA KRAKA PUTA U NASELJU TIHOVIĆI

Na području MZ Blagovac završena su dva projekta iz Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Radi se o postavljanju asfalta na dva kraka puta u naselju Tihovići.

„Izvedeni su radovi na sanaciji dva makadamska kraka puta ukupne dužine oko 120 metara sa prosječnom širinom od 2,7 do 3,3 metra. Izvršena je izrada posteljice i zamjena loše tamponske podloge sa nabijanjem trupa vibrovaljcima, ugrađeni su betonski ivičnjaci i eređene bankine.“ rekao je Sanjin Korman stručni saradnik za građevinsko –  komunalne poslove u Općini Vogošća.

Vrijednost projekta je oko 23.000 KM, a investitor je bila Općina Vogošća namjenskim sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Radove je izvodila firma „AME“ iz Breze, a nadzor je vršio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Sejdalija Sejfić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Blagovac je naveo da su sanacijom ova dva kraka zadovoljene potrebe stanovništva ovog dijela naselja Tihovići.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana