Na vrh

Besplatna kontrola zemljišta


Dana 10.04.2020. godine Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti je
putem maila zaprimila Odluku donešenu 07.04.2020. godine od strane direktora Federalnog
zavoda za agropedologiju, a koja se odnosi na oslobađanje od plaćanja troškova analiza za
potrebe provođenja Kontrole plodnosti zemljišta, čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:
U cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poljoprivredne proizvodnje Federalni
zavod za agropedologiju oslobodit će registrovane poljoprivredne proizvođače obaveze
plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta.
Registrovani poljoprivredni proizvođači su dužni u svom zahtjevu navesti KO, kč,
broj RPG/RK, odnosno ako imaju potvrdu dostaviti potvrdu da su registrovani
poljoprivredni proizvođači, e-mail adresu, odnosno adresu na koju će se dostaviti
urađena analiza sa preporukom.
Poljoprivredni proizvođači uzorke zemljišta će slati putem pošte, kako bi se izbjegao
neposredni dolazak u prostorije, a što je u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne
i Hercegovine V.broj: 447/2020 od 20.03.2020.
Sve informacije u vezi provođenja postupka kontrole plodnosti zemljišta možete
dobiti na broj telefona 033/254-840, 033/268-262 i 061/388-849, fax 033/268-261 ili e-mail
info@fzap.gov.ba u vremenskom periodu od 9,00-14,00 sati.
Navedene mjere Federalni zavod za agropedologiju primjenjivat će dok traje stanje
nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FederacijeBosne i Hercegovine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana