Na vrh

BEZ VEĆIH PROBLEMA U ODVIJANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove Općine Vogošća snijeg koji je padao tokom vikenda nije izazvao veće probleme u odvijanju saobraćaja.

Predstavnici Službe za komunalne poslove kontinuirano su putem telefona komunalnog centra kontaktirali sa građanima na terenu i sekretarima Mjesnih zajednica vezano za prohodnost saobraćajnica.

Informacije sa terena su prosljeđene firmi „AME“ d.o.o. Breza, koji su za dane vikenda uspjeli i pored obilnih padavina lokalne saobraćajnice na području općine Vogošća održati prohodnim. Prema saznanjima Službe nije bilo obustava saobraćaja na lokalnim saobraćajnicama u toku vikenda.

Danas se uz čišćenje saobraćajnica počinju čistiti i trotoari u centralnom dijelu Vogošće.

Zimsko održavanje puteva na području općine Vogošća za sezonu 2021/2022 godine vrši firma „AME“ d.o.o. Breza.

Čišćenje puteva se vrši u skladu sa usvojenim Planom i programom, koji je odredio stepene prioriteta i period u kojem se moraju očistiti saobraćajnice na teritoriji općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana