Na vrh

Bolje iskoristiti turističke kapacitete Vogošće


Općinu Vogošća je posjetio Kenan Magoda, direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo i tom prilikom je sa općinskim načelnikom Edinom Smajićem i njegovim saradnicima razgovarao o načinu na koji bi se još više mogli iskoristiti turistički kapaciteti Vogošće. Općinski načelnik je pomenuo i nekoliko konkretnih projekata koji bi se mogli razvijati u tom pravcu u narednom periodu.Usaglašeno je da je potrebno da Vogošća bude prisutnija u turističkoj ponudi Kantona Sarajevo. Takođe je potencirana potreba da se projekti usaglašavaju kako bi se strateški i zajednički podržali projekti koji su od prioritetnog značaja za lokalnu zajednicu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana