Na vrh

Brdo Žuč uskoro bez mina

Na lokalitetu brda Žuč nastavljene su deminerske aktivnosti u okviru projekta radnog naziva Kuta. Prema pojašnjenju pomoćnika načelnika Općine Vogošća za civilnu žaštitu Nermina Hajre, radi se o četiri projekta na nešto više od 200.000 m² rizične površine.

Uz predstavnike Službe civilne zaštite lokalitet deminiranja obišao je i načelnik Općine Vogošća Edin Smajić. Analizirajući period od kraja rata pa do početka realizacije projekta „Sarajevo bez mina 2020.“ načelnik Smajić je istakao da je na području naše lokalne zajednice realizovano više od 70 deminerskih projekata koji su značajno umanjili rizičnu površinu.

Radove na realizaciji ovog projekta izvode deminerski timovi Federalne uprave CZ pod nadzorom Centra za uklanjanje mina u BiH. Pored ovog deminerskog zadatka na lokalitetu brda Žuč realizuje se i deminiranje prema projektnom zadatku “Žuč kota 830-2”, za što su zaduženi deminerski timovi OS BiH.

Realizacijom deminerskih zadataka na brdu Žuč, Općina Vogošća ovaj lokalitet oslobađa rizika od mina i minsko-eksplozivnih sredstava, dok deminiranjem rizičnih površina na području mjesnih zajednica Semizovac i Gora, kroz projekat radnog naziva MSP “Nebočaj – Gora – Kamenica”, čija je realizacija planirana u ovoj deminerskoj sezoni, Općina Vogošća će biti slobodna od mina i rizika minskih polja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana