Na vrh

Brojne ulice na području općine Vogošća će dobiti javnu rasvjetu

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić je sa predstavnikom firme „SES“ iz Sarajeva Dedović Emirom potpisao Okvirni sporazum za izvođenje radova na projektima izgradnje javne rasvjete na području općine Vogošća.

„Danas smo potpisali Okvirni sporazum za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području Vogošće u vrijednosti preko 830 000 KM, na period od tri godine. Općina Vogošća je obezbjedila sredstva u iznosu preko 300 000 KM, za realizaciju prve faze. Ovaj projekat će podržati i resorno mimistarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS sa 50 000 KM. Planirano je da u ovoj godini bude urađeno više od pola posla koji je predviđen da se realizuje u naredne tri godine“ rekao je načelnik Smajić. Također je istaknuto da je razlog kašnjenja sa potpisivanjem ovog ugovora, sva procedura koja se provodila po žalbi trećerangiranog ponuđača po cijenama.

„Sa firmom „SES“ smo i ranije sarađivali i imamo veoma pozitivna iskustva, a najveći dio posla će biti urađen u naredna dva mjeseca“ naveo je načelnik Smajić.

Po riječima predstavnika firme „SES“ Dedović Emira, firma je kadrovski i mehanički osposobljena za izvođenje radova, i da će u ugovorenom roku radovi biti završeni. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana