Na vrh

Budžet Općine Vogošća za 2020.godinu preko 14 miliona

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 26.12.2019.godine svoju 34. redovnu sjednicu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Odluku o usvajanju Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu. Svi učesnici u raspravi i sve parlamentrane stranke su pohvalile prijedlog Budžeta i on je usvojen jednoglasno. Budžet Općine Vogošća za 2020.godinu planiran je u visini od 14.200.000,00 KM. Budžet je u odnosu na Nacrt uvečan za 1.700.000,00 KM, a općinski načelnik je napomenuo kako bi već u martu, prilikom donošenja izmjena i dopuna Budžeta, ovaj Budžet mogao biti i uvećan. Najveće uvećanje u odnosu na dosadašnji Budžet zabilježeno je na stavci za kapitalna izdvajanja (53%). Istakao je da su u Budžetu predviđene i tri nove budžetske pozicije – sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanja mladih, grant za podršku rada Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i pomoć u realizaciji kapitalnih projekata povratnika u entitet RS.

Usvojeno je i nekoliko planskog programskih dokumenata. Jedan od njih je bio  i Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2020. godinu a u čijem fokusu je, kako reče Načelnik Smajić, da razvoj naše općine bude nastavljen u kontinuitetu. I ovaj prijedlog dobio je jednoglasnu podršku svih prisutnih vijećnika kao i Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za narednu godinu. Jednoglasnu podršku su dobili i Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2020. godinu kao i planovi rada JU KSC Vogošća i JP RTV Vogošća za narednu godinu.

Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u petak, 27.12.2019.godine od 20 sati i 30 minuta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana