Na vrh

Budžet Općine Vogošća za 2021.godinu u nacrtu skoro 13,5 miliona

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 28.01.2021.godine svoju 01. redovnu sjednicu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative prešlo se na Odluku o usvajanju Nacrta Budžeta Općine Vogošća za 2021.godinu. Budžet Općine Vogošća za 2021.godinu u nacrtu je planiran u visini od 13.450.000,00 KM što je skoro milion više u odnosu na Nacrt za 2020.godinu. Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2021.godinu upućen je u javnu raspravu koja će trajati do 26.02.2021.godine.

Usvojeno je i nekoliko planskog programskih dokumenata. Jedan od njih je bio  i Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2021. godinu a u čijem fokusu je, kako reče Načelnik Smajić, da razvoj naše općine bude nastavljen u kontinuitetu. I ovaj prijedlog dobio je podršku vijećnika kao i Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za narednu godinu. Podršku su dobili i Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2020. godinu kao i planovi rada JU KSC Vogošća i JP RTV Vogošća za narednu godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2020. godinu. Takođe je usvojen i Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2020.godini, te Izvještaj o rješavnju upravnih stvari u upravnom postupku za 2020.godinu. Takođe je usvojen i Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe tokom 2020.godine. Vijeću je na razmatranje dostavljen i Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2020.godinu, a upućena je i Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2020.godinu. Iz priložene Informacije vidljivo je da  oblast kriminaliteta karakteriše smanjenje broja događaja sa obilježjem krivičnog djela u odnosu na prethodnu godinu za 6%, dok je procenat rasvijteljenosti događaja sa obilježjem krivičnog djela povećan za 11,7%. Takođe je došlo do smanjenja broja prijavljenih događaja sa obilježjem krivičnog djela izvršenih od strane NN izvršioca za 16%, dok je rasvijetljenost istih veća za 15%. Po pitanju prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, broj prekršaja u odnosu na prethodnu godinu veći je za 132%,čemu je znatno doprinijelo sankcionisanje lica koja se nisu pridržavala naredbi kriznih štabova u vezi pandemije korona virusa (nošenje maski i policijski sat). U izvješajnom periodu nije bilo evidentiranog narušavanjajavnog reda i mira u većem obimu. U oblasti bezbjednosti saobraćaja, evidentno je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 7%. Takođe,smanjen je broj evidentiranih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja za 34,7%. vijećnici su primjetili i podržali taj napredak, ali su istakli i činjenicu da i dalje postoji nedovoljan broj policijskih službenika na području Vogošće, kao i druge neriješene probleme u oblasti javnog reda i mira i sigurnosti u saobraćaju, pogotovo saobraćaju u mirovanju.

Donesene su, u skraćenom postupku, izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Solaris“ u ulici Gornja Jošanica II.

Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u petak, 29.01.2021.godine od 20 sati i 30 minuta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana