Na vrh

“Čas demokratije” u Općini Vogošća

Danas su učenici trećeg razreda Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, a koji žive u Vogošći, na vlastiti zahtjev posjetili Općinskog načelnika Edina Smajića. Radi se o osam mladih ljudi koji su sa svojim profesorom Suadom Alićem ovu posjetu obavili kao neku vrstu časa iz nastavnog predmeta demokratija, ali izvan školskih klupa. Pored toga, ovi mladi ljudi će po prvi put u oktobru biti u prilici da iskoriste svoje glasačko pravo.

U otvorenom razgovoru sa Načelnikom iskazali su svoje zadovoljstvo nekim urađenim projektima, ali potencirali i šta još treba uraditi. Između ostalog govorili su o potrebi aktivnijeg uključivanja građana u društveni i politički život zajednice, govorili su o modalitetima njihovog uključivanja u život zajednice, o stiendiranju, te o brojnim drugim temama.

Općinski načelnik je mlade sugrađane upoznao sa aktivnostima koje se provode kada su u pitanju problemi koje su istakli, da bi današnji susret ocijenio kao izuzetno koristan.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana