Na vrh

ČIŠĆENJE SNIJEGA ISPRED POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA JE ZAKONSKA OBAVEZA ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA

S obzirom na prognozu metorologa da se u BiH narednih dana očekuju intenzivnije snježne padavine, uvijek se podstavljaju ista pitanja: čija je nadležnost čišćenja puteva, prilaza objektima, uklanjanje ledenica…

Prema riječima glavnog inspektora u Inspektoratu Općine Vogošća Sehada Zekovića, Zakon o kumunalnoj čistoći KS definisao je nadležnosti  i dao odgovore na sve pitanja u vezi sa zimskim održavanjem i čišćenjem saobraćajnica. Vlasnici poslovnih objekata, bilo da se nalaze u poslovnim zonama ili van nje, dužni su da obezbjede prilaz objektima i da zimsko održavanje uredno obavljaju tokom sezone. Na zgradama kolektivnog stanovanja ledenice uklanjaju nadležne upraviteljske kuće dok su vlasnici privatnih stambenih objekata kao fizička lica dužni da očiste prilaze, uklone ledenice te snijeg sa krovova. Za one koji se ogluše o zakonske odredbe, propisane su i novčane kazne. Pravna lica, u što se ubrajaju uz firme i upravitelji, novčane kazne ukoliko se prekrše obaveze prema Zakonu o komunalnoj čistoći koje se odnose na čišćenje snijega i uklanjanja ledenica kreću se od 1.000 do 6.000 KM a od 1.000 do 3.000 KM za odgovornu osobu u toj firmi, za vlasnike koji imaju registrovanu obrtničku djelatnost kazna iznosi 1.500 KM a za fizička lica visina novčane sankcije se kreće od 100 do 1.000 KM.

Važno je napomenuti  da je Zakonom o komunalnoj čistoći zabranjeno prilikom čišćenja dvorišta snijeg iznositi na saobraćajnice jer se time ugrožava saobraćajna sigurnost. Prema ovom Zakonu, inspekcijski nadzor vrši Komunalna inspekcija Kantona Sarajevo čiju intervenciju mogu zatražiti građani ukoliko nadležna komunalna preduzeća ili upravitelji u zgradama kolektivnog stanovanja ne izvršavaju obaveze iz oblasti komunalne čistoće. Naravno, na raspolaganju građanima su i inspektori Inspektorata Općine Vogošća koji nastoje riješiti probleme za koje su nadležni a sa kojima se susreću Vogošćani.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana