Na vrh

Dalia Šabić nova Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 28.11.2019.godine svoju 33. redovnu sjednicu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Odluku o visini bazne cijene i obračunu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća. Bazna cijena troškova uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća utvrđena je u iznosu od 110,00 KM po 1m2 netto korisne površine objekta.

Općinsko vijeće je donijelo odluku da se pristupi izradi Regulacionog plana „Centar – Vogošća“, a po hitnom postupku su usvojene izmjene i dopune regulacionih planova „Hotonj I“ i „Poslovna zona Šip – IT Park“. Usvojen je i Nacrt Plana rada Općinskog vijeća Vogošća za 2020.godinu i upućen u Javnu raspravu. Javna rasprava će trajati do 10.12.2019.godine.

Budući da je mjesto zamjenika/ce Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća, izborom dotadašnje Zamjenice Amre Hasagić u Skupštinu Kantona Sarajevo, ostalo upražnjeno Općinsko vijeće je izabralo novu Zamjenicu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća. U pitanju je Dalia Šabić iz Demokratske fronte.

Vijeće je primilo k znanju i tri informacije i to: Informaciju o komunalnoj higijenii održavanju zelenih površina u 2019. godini na području općine Vogošća, Informaciju o stepenu realizacije donesenih strategija i Informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana